Control Intern Managerial – SCIM 400

     La momentul actual, legislatia in vigoare dicteaza ca toate insitutiile bugetare au obligatia sa implementeze sistemul de control intern managerial si sa actualizeze anual documentatia privitoare la procedurile formalizate (operationale si de sistem), in vederea implementarii celor 16 standarde reglementate de catre Ordinul nr. 400/2015, actualizat, modificat si completat prin Ordinul nr. 200/2016, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice.      In teorie, menirea acestor reglementari este de a simplifica, de a eficientiza si de „a asigura atingerea obictivelor entitatilor publice intr-un mod econimic,eficient şi eficace; respectarea regulilor externe…

Read More