Ordinul 400/2015 actualizat pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice

O data cu publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei , Partea I, Nr. 444, 22.06.2015, a Ordinului Secretarului General al  Guvernului, nr. 400/12/06/2015, numarul standardelor de control – intern managerial  a fost diminuat de la 25 la 16, dupa cum urmeaza: Standardul 1 – ETICA SI INTEGRITATEA Standardul 2 – ATRIBUTII, FUNCTII, SARCINI Standardul 3 – COMPETENTA, PERFORMANTA Standardul 4 – STRUCTURA ORGANIZATORICA Standardul 5 – OBIECTIVE Standardul 6 – PLANIFICAREA Standardul 7 – MONITORIZAREA PERFORMANTELOR Standardul 8 – MANAGEMENTUL RISCULUI Standardul 9 – PROCEDURI Standardul 10 – SUPRAVEGHEREA Standardul…

Read More