Introducere

În cadrul procesului actual de Reformă a Administrației Publice din România, în care sunt implicate instituții precum Parlamentul, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Administrației și Internelor etc., Curtea de Conturi joacă un rol deosebit de important. Această reformă se referă cu predilecție la eforturile generale de îmbunătățire a managementului, a capacității administrative și a modului în care este organizat întregul sector public.

Totodată, Managementul Cheltuielilor Publice se concentrează în mod expres către buget, contabilitate, gestiune financiară și control intern. La rândul său, Mediul de Control Intern gravitează în prezent în jurul unor elemente importante cum ar fi bugetul național, sistemul contabil, programele bugetare, auditul extern și lupta împotriva fraudei/neregularităților. În acest context, în vederea întăririi capacității instituționale, susținută permanent de conducerea Curții, s-au luat o serie de măsuri în ceea ce privește îmbunătățirea calității activității de audit public extern. Ghidul de evaluare a sistemelor de control intern în entitățile publice, este doar un exemplu al elementelor de progres înregistrate.

piramida perfecționării metodelor de audit specifice unei Instituții de Audit moderneAu fost depuse eforturi substanțiale pentru întregirea metodologiilor și procedurilor aplicabile activității Curții de Conturi a României, prezentul ghid reprezentând un element de vârf în piramida perfecționării metodelor de audit specifice unei Instituții de Audit moderne.

La Conferința găzduită și organizată de către Comisia Europeană în luna septembrie 2009, la Bruxelles, ce a avut ca temă de dezbatere Controlul Financiar Public Intern (CFPI), s-a subliniat faptul că după aderare, multe dintre cele 12 țări noi membre ale UE, respectiv unitățile lor centrale de armonizare, nu au mai continuat în mod corespunzător dezvoltarea CFPI, deși le-a revenit de drept acest rol. De aceea, Comisia Europeană a recomandat ca instituțiile supreme de audit să intervină prompt prin evaluarea stadiului de implementare a CFPI în propriile țări și să impulsioneze dezvoltarea continuă și cu o mai mare operativitate a acestuia.

Ghidul, primul de acest fel, a fost elaborat și în lumina acestor recomandări și are un caracter orientativ, cuprinzând o serie de concepte fundamentale privind activitatea de control intern. Scopul principal al acestuia este de a veni în sprijinul auditorilor publici externi din cadrul Curţii de Conturi, pentru îmbunătăţirea modului de evaluare a sistemului de control intern implementat la nivelul entităţilor verificate, care trebuie să înscrie activitatea şi comportamentul personalului propriu în cadrul definit de legislaţia aplicabilă, valorile, normele şi regulile interne ale entităţii.

Controlul intern este un proces dinamic care se adaptează continuu la modificările cu care se confruntă o entitate, cu implicarea directă a conducerii şi personalului de la toate nivelurile

organizaţiei, pentru a identifica și aborda riscurile şi pentru a asigura în mod rezonabil că misiunea entităţii precum şi obiectivele generale au fost îndeplinite. Indiferent de natura sau mărimea entității, eforturile depuse pentru aplicarea unui control intern satisfăcător sunt legate de aplicarea unor bune practici, prin monitorizarea, evaluarea, adaptarea şi actualizarea continuă a implementării acestora.

Având în vedere cele prezentate anterior, ghidul este considerat ”un document viu”, care va fi actualizat cu ocazia modificărilor semnificative intervenite în domeniul care guvernează această materie.

Related posts