Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial

 

La data de 6 Mai 2018, Ordinul 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice, a fost abrogat si inlocuit de catre Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice, publicat in Monitorul Oficial la data de 7 mai 2018.

Acest fapt aduce mai multe schimbari asupra intergii documentatii incepand cu anul 2018, modificari asupra denumirilor, formatului, continutului, gestionarea riscurilor, etc.

Aceasta schimbare nu anuleaza obligatia fiecarei institutii publice de a implementa Sistemul de Control intern/managerial conform celor 16 standarde sau a il actualiza conform ultimelor modificari legislative.

Standardele de control intern managerial la entitățile publice

a) Mediul de control

 •  Standardul 1 – Etica și integritatea
 •  Standardul 2 – Atribuții, funcții, sarcini
 •  Standardul 3 – Competență, performanță
 •  Standardul 4 – Structura organizatorică

b) Performanțe și managementul riscului

 •  Standardul 5 – Obiective
 •  Standardul 6 – Planificarea
 •  Standardul 7 – Monitorizarea performanțelor
 •  Standardul 8 – Managementul riscului

c) Activități de control

 •  Standardul 9 – Proceduri
 •  Standardul 10 – Supravegherea
 •  Standardul 11 – Continuitatea activității

d) Informarea și comunicarea

 •  Standardul 12 – Informarea și comunicarea
 •  Standardul 13 – Gestionarea documentelor
 •  Standardul 14 – Raportarea contabilă și financiară

e) Evaluare și audit

 •  Standardul 15 – Evaluarea sistemului de control intern managerial
 •  Standardul 16 – Auditul intern

 

 

Related posts