SCIM Invatamant

Venim in ajutorul unitatilor de invatamant preuniversitar!

Pe langa procedurile operationale obligatorii cerute de catre Instructiunea nr. 1/2018 privind aplicarea unitara la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar a Standardului 9 – Proceduri prevazut in Codul controlului intern managerial al entitatilor publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018, oferim si alte proceduri, astfel incat toate activitatile institutiei sa fie acoperite. De asemenea, oferim toate procedurile cerute de catre ARACIP pe partea de CEAC, cat si procedura operationala pentru GDPR(prelucrarea datelor cu caracter personal).

 

Standardul 1 – Etica si integritatea

Procedura operationala – Cercetare disciplinara

Procedura operationala – Desemnare consilier de etica

Procedura operationala – Elaborarea Codului de etica

Procedura operationala – Identificarea si gestionarea abaterilor

Procedura operationala – Semnalarea neregularitatilor

 

Standardul 2 – Atributii, functii, sarcini

Procedura operationala – Delegarea de atributii

Procedura operationala – Identificarea si monitorizarea functiilor sensibile

Procedura operationala – Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post

 

Standardul 3 – Competenta, performanta

Procedura operationala – Evaluarea performantelor angajatilor

Procedura operationala – Formarea continua si perfectionarea personalului angajat

 

Standardul 4 – Structura organizatorica

Procedura operationala – Analizarea si stabilirea structurii organizatorice

 

Standardul 5 – Obiective

Procedura operationala – Stabilirea obiectivelor unitatii de invatamant

Procedura operationala – Stabilirea si reevaluarea obiectivelor

 

Standardul 6 – Planificarea

Procedura operationala – Planificarea resurselor in vederea atingerii obiectivelor

Procedura operationala – Raportarea periodica a realizarii activitatilor asociate indeplinirii obiectivelor stabilite in planurile manageriale

 

Standardul 7 – Monitorizarea performantelor

Procedura operationala – Monitorizarea si raportarea performantelor

 

Standardul 8 – Managementul riscului

Procedura operationala – Determinarea expunerii la risc

Procedura operationala – Implementarea sistemului de control intern managerial

 

Standardul 9 – Proceduri – Biblioteca

Procedura operationala – Gestionarea fondului de carte

Procedura operationala – Utilizarea fondului de carte

 

Standardul 9 – Proceduri – Comisia de control intern/managerial (CCIM)

Procedura operationala – Desemnarea Comisiei de control intern managerial

Procedura operationala – Elaborarea si codificarea procedurilor generale si operationale

 

Standardul 9 – Proceduri – Consiliul de administratie

Procedura operationala – Emiterea hotararilor Consiliului de administratie

Procedura operationala – Organizarea si functionarea Consiliului de administratie (C.A.)

Procedura operationala – Punerea in aplicare a hotararilor Consiliului de administratie

Procedura operationala – Sanctionarea disciplinara

 

Standardul 9 – Proceduri – Consiliul profesoral

Procedura operationala – Alegerea curriculumului la decizia scolii (CDS)

Procedura operationala – Comportamentul si tinuta elevilor

Procedura operationala – Consemnarea notelor si absentelor in catalog

Procedura operationala – Desemnarea membrilor Consiliului de administratie

Procedura operationala – Efectuarea asistentelor la clasa

Procedura operationala – Elaborarea planificarilor

Procedura operationala – Evaluarea si urmarirea progresului scolar

Procedura operationala – Instruirea privind protectia muncii

Procedura operationala – Organizarea si acordarea primului ajutor in caz de accident

Procedura operationala – Organizarea si desfasurarea evacuarii in caz de incendiu

Procedura operationala – Organizarea si desfasurarea examenelor de corigenta

Procedura operationala – Organizarea si desfasurarea examenelor de diferenta

Procedura operationala – Organizarea si functionarea Consiliului profesoral (CP)

Procedura operationala – Organizarea si functionarea comisiilor metodice/catedrelor/consiliilor

Procedura operationala – Prevenirea si combaterea violentei

Procedura operationala – Prevenirea si reducerea abandonului scolar

Procedura operationala – Sanctionarea elevilor

Procedura operationala – Stabilirea si acordarea burselor

 

Standardul 9 – Proceduri – Serviciul Administrativ (SA)

Procedura operationala – Gestionarea deseurilor

Procedura operationala – Gestionarea materialelor igienizare

Procedura operationala – Gestionarea patrimoniului unitatii de invatamant

Procedura operationala – Utilizare autoturism/microbuz scolar

Procedura operationala – Utilizare foi parcurs si foi de activitati zilnice (FAZ)

 

Standardul 9 – Proceduri – Serviciul Contabilitate (SC)

Procedura operationala – Intocmirea bugetului

Procedura operationala – Intocmire ALOP

Procedura operationala – Control financiar preventiv propriu

Procedura operationala – Achizitii publice

 

Standardul 9 – Proceduri – Serviciul Secretariat (SS)

Procedura operationala – Constituirea si completarea dosarelor personale ale angajatilor

Procedura operationala – Elaborarea si aplicarea deciziilor

Procedura operationala – Emiterea adeverintelor

Procedura operationala – Gestionarea actelor de studii si a documentelor scolare

Procedura operationala – Intocmire pontaj

Procedura operationala – Intocmire state plata

Procedura operationala – Intocmirea registrului general al angajatilor

Procedura operationala – Organizarea concursurilor de angajare

Procedura operationala – Programarea, modificarea si efectuarea concediilor de odihna

 

Standardul 10 – Supravegherea

Procedura operationala – Supravegherea desfasurarii activitatilor din unitatea de invatamant

 

Standardul 11 – Continuitatea activitatii

Procedura operationala – Asigurarea continuitatii activitatilor desfasurate in unitatea de invatamant

 

Standardul 12 – Informarea si comunicarea

Procedura operationala – Comunicarea inter si intrainstitutionala

Procedura operationala – Corespondenta inter si intrainstitutionala

Procedura operationala – Realizarea circuitului informatiilor

 

Standardul 13 – Gestionarea documentelor

Procedura operationala – Arhivarea documentelor

Procedura operationala – Realizarea activitatilor de inventariere

Procedura operationala – Realizarea circuitului documentelor

 

Standardul 14 – Raportarea contabila si financiara

Procedura operationala – Achizitii publice

Procedura operationala – Control financiar preventiv propriu

Procedura operationala – Inregistrarea in contabilitate

Procedura operationala – Intocmire ALOP

Procedura operationala – Intocmirea Registrului Cartea mare

Procedura operationala – Intocmirea Registrului jurnal

Procedura operationala – Intocmirea bugetului

Procedura operationala – Raportarea contabila si financiara

Procedura operationala – Utilizarea resurselor in activitatile desfasurate in unitatea de invatamant

 

Standardul 15 – Evaluarea sistemului de control intern managerial

Procedura operationala – Dezvoltarea si implementarea strategiilor de control intern managerial la nivelul unitatii de invatamant

Procedura operationala – Realizarea verificarii si evaluarii controlului intern managerial

 

Achizitii 

Procedura operationala – Achizitia directa

Procedura operationala – Activitate investitii

Procedura operationala – Arhivare dosar achizitii publice

Procedura operationala – Atribuire contracte achizitie

Procedura operationala – Efectuarea achizitiilor

Procedura operationala – Elaborare documentatie atribuire, selectare contract achizitie publica

Procedura operationala – Finalizare procedura achizitie publica

Procedura operationala – Garantia de buna executie

Procedura operationala – Inregistrarea, accesul si operarea in SEAP

Procedura operationala – Licitatie deschisa/restransa

Procedura operationala – Program anual achizitii publice

Procedura operationala – Urmarire contracte

Procedura operationala – Procedura simplificata

Lista de activitati – Achizitii publice

Obiective specifice – Achizitii publice

Registrul de riscuri – Achizitii Publice

 

Acordare vouchere 

Procedura operationala – Acordarea voucherelor de vacanta

 

Administrativ 

Grafic circulatie documente – Administrativ

Procedura operationala – Curatenia si dezinfectia

Procedura operationala – Inchiriere spatii temporar disponibile

 

Anticoruptie 

Procedura operationala – Anticoruptia

 

Arhiva 

Registrul de riscuri – Arhiva, registratura

 

Biblioteca 

Procedura operationala – Evidenta, gestionare, inventariere documente biblioteca

Procedura operationala – Imprumutul si restituire volume carti

Registrul de riscuri – Biblioteca

 

Burse 

Procedura operationala – Acordare bursa profesionala

Procedura operationala – Bani de liceu

Procedura operationala – Euro 200

 

CEAC 

Procedura operationala – Accesul in institutie al elevilor si altor persoane

Procedura operationala – Accesul in laboratoare

Procedura operationala – Accesul la informatii de interes public

Procedura operationala – Accesul angajatilor la resurse

Procedura operationala – Achizitionarea auxiliarelor didactice

Procedura operationala – Activitatea desfasurata de CEAC

Procedura operationala – Activitatea responsabilului SIIIR

Procedura operationala – Admiterea în liceu

Procedura operationala – Admiterea in invatamantul professional

Procedura operationala – Admiterea in invatamantul dual

Procedura operationala – Analiza culturii organizationale

Procedura operationala – Autoevaluarea institutionala

Procedura operationala – Cazuri de îmbolnavire si accidentare a elevilor

Procedura operationala – Completarea registrelor matricole

Procedura operationala – Concursurile extrascolare

Procedura operationala – Constituire CEAC

Procedura operationala – Controlul documentelor

Procedura operationala – Comunicarea cu parintii

Procedura operationala – Comunicarea cu agentii economici

Procedura operationala – Desfasurarea taberelor si excursiilor

Procedura operationala – Efectuarea analizei SWOT

Procedura operationala – Elaborarea ofertei scolare

Procedura operationala – Evaluarea initiala a elevilor

Procedura operationala – Gestionarea situatiilor de urgenta: inundatii

Procedura operationala – Gestionarea situatiilor de urgenta: cutremure

Procedura operationala – Identificare si prevenire perturbari majore

Procedura operationala – Implicarea parintilor in educatia institutionala

Procedura operationala – Incluziunea elevilor cu CES

Procedura operationala – Insuccesul scolar

Procedura operationala – Intocmirea orarului

Procedura operationala – Intocmirea planului managerial

Procedura operationala – Intocmirea proiectului didactic

Procedura operationala – Intocmirea si revizuirea PDI/PAS

Procedura operationala – Invoirea elevilor/personalului didactic

Procedura operationala – Insertia cadrelor didactice noi

Procedura operationala – Inscrierea si reînscrierea prescolarilor

Procedura operationala – Incluziunea copiilor cu CES in gradinita

Procedura operationala – Masurarea gradului de satisfactie a beneficiarilor

Procedura operationala – Monitorizarea prezentei la grupa/ clasa

Procedura operationala – Monitorizarea absenteismului

Procedura operationala – Monitorizarea activitatii institutionale

Procedura operationala – Monitorizarea notarii ritmice

Procedura operationala – Monitorizarea video la examenele nationale

Procedura operationala – Organizarea Programului National Scoala Altfel

Procedura operationala – Organizarea si desfasurarea olimpiadelor

Procedura operationala – Portofoliile cadrelor didactice

Procedura operationala – Portofoliile elevilor

Procedura operationala – Pregatirea suplimentara a elevilor

Procedura operationala – Promovarea imaginii scolii

Procedura operationala – Realizarea retelei de resurse educationale

Procedura operationala – Revizuirea Regulamentelor Interne

Procedura operationala – Stabilirea graficului de serviciu pe scoala

Procedura operationala – Tratarea petitiilor si reclamatiilor

Procedura operationala – Validarea situatiei scolare la sfarsitul anului scolar

Procedura operationala – Cazuri de imbolnavire si accidentare a elevilor

Procedura operationala – Colectarea regulata a feedback-ului

Procedura operationala – Completarea registrelor matricole

Procedura operationala – Controlul inregistrarilor

Procedura operationala – Cresterea gradului de siguranta a elevilor si a personalului

Procedura operationala – Evaluarea sistematica a satisfactiei personalului

Procedura operationala – Monitorizare, evaluare si imbunatatire a calitatii

Procedura operationala – Prelucrarea datelor cu caracter personal

Procedura operationala – Rezolvarea starilor conflictuale

 

Cabinet medical 

Procedura operationala – Asigurare servicii medicale de urgenta; sam, liceu, postliceala

 

Cantina 

Procedura operationala – Organizarea, functionarea, conducerea cantinei gradinitei

Procedura operationala – Organizarea, functionarea, conducerea cantinei scolare

 

Casierie 

Procedura operationala – Organizarea si functionarea caseriei

 

Combatere discriminare 

Procedura operationala – Prevenire si combatere discriminare si promovare interculturalitate

 

Combatere violenta 

Procedura operationala – Siguranta elevilor in incinta unitatii

 

Comisia paritara 

Procedura operationala – Comisia paritara

 

Consiliul de administratie 

Procedura operationala – Management resurse umane

Procedura operationala – Produs neconform

Procedura operationala – Realizare proces pe activitati

Procedura operationala – Semnalare neregularitati

 

Consiliul profesoral 

Procedura operationala – Observarea predarii si invatarii

Procedura operationala – Progres scolar

Procedura operationala – Stil de invatare liceu

Procedura operationala – Urmarire traseu educational – Clasa XII, XIII

Registrul de riscuri – Educativ, management

 

Coordonator proiecte 

Procedura operationala – Activitate profesor coordonator pt proiecte si programe educative scolare si extrascolare/ consilier educativ

Registrul de riscuri – Proiecte si programe

 

Diriginte 

Procedura operationala – Monitorizarea copilului cu parinti plecati la munca in strainatate

 

Examene si concursuri 

Procedura operationala – Evaluare elevi

Procedura operationala – Pregatire suplimentara a elevilor Olimpiade, Bacalaureat

Procedura operationala – Program examene ani terminali

 

Financiar-contabil 

Procedura operationala – Acordarea drepturilor copiilor/elevilor cu CES integrati in scolile de masa

Procedura operationala – Casare

Procedura operationala – Concediile de odihna

Procedura operationala – Contabilizare active fixe

Procedura operationala – Decontare naveta

Procedura operationala – Deplasari

Procedura operationala – Evidenta, intocmirea si utilizarea formularelor interne

Procedura operationala – Garantii gestionare

Procedura operationala – Intocmire registrul de riscuri

Procedura operationala – Intocmire situatii financiare

Procedura operationala – Organizarea si conducerea contabilitatii

Procedura operationala – Plata drepturilor prevazute prin Hotarari Judecatoresti

Procedura operationala – Registru inventar

Procedura operationala – Situatii financiare

Procedura operationala – Stat de personal

Procedura operationala – Venituri proprii

Grafic circulatie documente – Contabilitate, financiar, buget

Registrul de riscuri – Contabilitate

 

Informatica 

Procedura operationala – Activare sistem informatic

 

Inventar 

Procedura operationala – Inventar anual

Procedura operationala – Obiecte inventar

 

Lapte si corn 

Procedura operationala – Cornul si laptele

 

Manuale 

Procedura operationala – Monitorizare manuale scolare

 

Mediator scolar 

Procedura operationala – Mediator scolar

 

Orientare scolara 

Procedura operationala – Consilierea si orientarea scolara a elevilor

Procedura operationala – Consilierea si orientarea scolara a elevilor – liceu

 

Paza 

Procedura operationala – Plan de paza

 

Practica 

Procedura operationala – Practica

 

Psiholog 

Procedura operationala – Elaborare, aplicare si interpretare a chestionarelor

 

Secretariat 

Procedura operationala – Concurs ocupare posturi vacante

Procedura operationala – Condica de prezenta

Procedura operationala – EDUSAL

Procedura operationala – Fisa postului

Procedura operationala – Inscriere in clasa a IX-a

Procedura operationala – Prelucrare date cu caracter personal

Registrul de riscuri – Secretariat

 

Sofer 

Procedura operationala – Completarea foii de parcurs

Procedura operationala – Planificarea activitatii zilnice de transport

Procedura operationala – Testarea starii tehnice si de exploatare a autoturismului

 

 

DOCUMENTE GENERALE

Anexa 3 – Situatie centralizatoare implementare
Anexa 4.1. – Chestionar de autoevaluare
Anexa 4.2. – Situatia sintetica rezultate autoevaluare
Anexa 4.3. – Raport sistem de control intern managerial
Fisa de implementare Standardul 1
Fisa de implementare Standardul 2
Fisa de implementare Standardul 3
Fisa de implementare Standardul 4
Fisa de implementare Standardul 5
Fisa de implementare Standardul 6
Fisa de implementare Standardul 7
Fisa de implementare Standardul 8
Fisa de implementare Standardul 9
Fisa de implementare Standardul 10
Fisa de implementare Standardul 11
Fisa de implementare Standardul 12
Fisa de implementare Standardul 13
Fisa de implementare Standardul 14
Fisa de implementare Standardul 15
Indicatori de performanta ai standardelor
Obiective generale si specifice
Program de dezvoltare a sistemului de control intern managerial
Registrul riscurilor
Regulament Comisia de monitorizare