SCIM Primarii

Venim in ajutorul Unitatilor Administrativ Teritoriale!

Facem tot posibilul pentru a acoperi fiecare activitate existenta in institutia dumnevoastra. Mai jos regasiti lista procedurilor documentate, existenta in sistemul nostru informatic:

 

Achizitii
Procedura operationala – Achizitionarea directa
Procedura operationala – Activitatea de investitii
Procedura operationala – Arhivare dosare achizitii publice
Procedura operationala – Atribuire contracte achizitie publica
Procedura operationala – Chemarea la competitie pt achizitie publica
Procedura operationala – Constituirea comisiei de evaluare
Procedura operationala – Contractarea unui imprumut bancar
Procedura operationala – Efectuarea achizitiilor
Procedura operationala – Elaborarea documentatiei de atribuire
Procedura operationala – Estimarea valorii contractelor de achizitii publice
Procedura operationala – Garantiile de buna executie
Procedura operationala – Incheiere contract achizitie publica
Procedura operationala – Licitatia deschisa si Licitatie restransa
Procedura operationala – Norme procedurale interne priv achizitii cu val mai mici decat pragurile coresp prevaz la art.7 alin.(1)lit.c) din L Achiz.
Procedura operationala – Norme procedurale interne privind achizitia directa de produse, servicii sau lucrari
Procedura operationala – Procedura simplificata
Procedura operationala – Program anual achizitii publice
Procedura operationala – Publicarea anunturilor de intentie, participare si atribuire
Procedura operationala – Referat necesitate achizitie produse
Procedura operationala – Urmarirea contractelor
Procedura operationala – Urmarirea derularii contractelor aferente investitiilor
Registrul de riscuri – Achizitii publice
Lista de activitati – Achizitii publice
Obiective specifice – Achizitii publice

Administrare patrimoniu
Procedura operationala – Evidenta si gestionarea patrimoniului
Procedura operationala – Fond conservare paduri si pasuni
Procedura operationala – Instrainarea terenurilor agricole
Procedura operationala – Instrainarea terenurilor cu vegetatie forestiera
Procedura operationala – Inventarierea patrimoniului
Procedura operationala – PV de punere in posesie conf legilor fondului funciar
Procedura operationala – Predarea terenurilor cf.legii 15/2003
Procedura operationala – Valorificarea masei lemnoase

Administrare piata
Obiective specifice – Administrare piata
Procedura operationala – Autorizare societate
Procedura operationala – Inchiriere mese producatori agricoli
Procedura operationala – Inchiriere,control,supraveghere mijloace masurare

Administratie publica locala
Obiective specifice – Administratie publica locala
Procedura operationala – Concesiune bunuri domeniul privat sau public
Procedura operationala – Organizarea si functionarea transportului public local
Procedura operationala – Transport in regim de taxi si in regim de inchiriere
Procedura operationala – Vanzare bunuri si terenuri apartinand domeniului privat

Administrativ
Grafic circulatie documente- Administrativ
Lista de activitati – Administrativ
Obiective specifice – Administrativ
Procedura operationala – Administrativ gospodaresc
Procedura operationala – Desfasurarea activitatii in cadru organizational
Procedura operationala – Gestionare parc auto
Procedura operationala – Inregistrarea si raportarea datoriei publice
Procedura operationala – Intocmire procese verbale de receptie a lucrarilor
Procedura operationala – Munca in folosul comunitatii
Procedura operationala – Selectionare documente aflate pe suport de hartie

Alimentare cu apa
Procedura operationala – Apa
Procedura operationala – Emitere,incasare facturi apa
Procedura operationala – Monitorizare si verificare calitate apa din surse de apa, altele decat cele din reteaua de apa

Arhiva
Grafic circulatie documente – Arhiva
Lista de activitati – Arhiva
Obiective specifice – Arhiva
Procedura operationala – Arhiva
Procedura operationala – Arhivarea documentelor si inregistrarilor

Asistenta sociala
Grafic circulatie documente – Asistenti personali
Grafic circulatie documente – Autoritate tutelara si asistenta sociala
Lista de activitati – Asistenti personali
Liste activitati – Autoritate tutelara si asistenta sociala
Obiective specifice – Asistenti personali
Obiective specifice – Autoritate tutelara si asistenta sociala
Procedura operationala – Acordare alocatie pt copii mai mici de 18ani
Procedura operationala – Acordare indemnizatie lunara pt crestere copil
Procedura operationala – Activitatea autoritatii tutelare
Procedura operationala – Ajutoare alimentare europene
Procedura operationala – Ajutoare de incalzire
Procedura operationala – Ajutor urgenta si ajutor inmormantare
Procedura operationala – Alocatie sustinerea familiei
Procedura operationala – Ancheta sociala
Procedura operationala – Asistent personal
Procedura operationala – Dreptul la concediu si indemnizatia lunara pt cresterea copiilor
Procedura operationala – Drepturi persoane cu handicap
Procedura operationala – Interventie in cazul gravidelor cu risc
Procedura operationala – Prevenirea si combaterea violentei domestice
Procedura operationala – Protectia copilului
Procedura operationala – Protectie copii cu parinti plecati la munca in strainatate
Procedura operationala – Risc maternal
Procedura operationala – Stimulent educational
Procedura operationala – Venit minim garantat
Registrul de riscuri – Asistenta Sociala

Audit
Obiective specifice – Audit
Procedura operationala – Analiza problemelor si formularea recomandarilor
Procedura operationala – Analiza riscurilor
Procedura operationala – Audit intern (PS)
Procedura operationala – Audit public intern
Procedura operationala – Colectare si prelucrare informatii
Procedura operationala – Constatare si raportare iregularitati
Procedura operationala – Desfasurare activitate audit public intern
Procedura operationala – Difuzare raport audit public intern
Procedura operationala – Efectuarea testarilor si formularea constatarilor
Procedura operationala – Elaborare proiect de raport de audit
Procedura operationala – Elaborare raport anual
Procedura operationala – Evaluare si implementare control
Procedura operationala – Intocmire ordin de serviciu
Procedura operationala – Notificarea declansarii misiunii de audit intern
Procedura operationala – Plan anual audit intern
Procedura operationala – Plan multianual audit inter
Procedura operationala – Program de asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii de audit public intern
Procedura operationala – Revizuire documente de lucru
Procedura operationala – Sedinta de deschidere
Procedura operationala – Sedinta de inchidere
Procedura operationala – Supervizarea
Procedura operationala – Urmarire recomandari

Cabinet medical
Procedura operationala – Asigurare servicii medicale de urgenta

Casierie
Procedura operationala – Organizarea si functionarea casieriei

Comisii
Procedura operationala – Comisia de disciplina
Procedura operationala – Comisia paritara
Procedura operationala – Organizare sedinte comisie SCIM
Registrul de riscuri – Institutie

Cultura
Procedura operationala – Activitate culturala
Procedura operationala – Constituirea, completarea si organizarea colectiilor
Procedura operationala – Evidenta, gestionare, inventariere documente biblioteca
Procedura operationala – Imprumut si restituire volume carti
Registrul de riscuri – Biblioteca

Curatenie
Procedura operationala – Activitate personal care primeste ajutor social si e obligat sa presteze munca in folosul comunitatii
Procedura operationala – Curatenia si dezinfectia

Expert romi
Procedura operationala – Expert romi

Financiar contabilitate
Grafic circulatie documente – Contabilitate, financiar, buget
Lista de activitati – Contabilitate, financiar, buget
Obiective specifice – Contabilitate, financiar, buget
Procedura operationala – ALOP
Procedura operationala – Administrare patrimoniu
Procedura operationala – Arhivare documente contabilitate
Procedura operationala – Casare
Procedura operationala – Completare Registru inventar
Procedura operationala – Conducerea si organizarea contabilitatii
Procedura operationala – Control financiar preventiv
Procedura operationala – Deplasari
Procedura operationala – Efectuare cheltuieli
Procedura operationala – Elaborare si aprobare proiect de buget
Procedura operationala – Finantari nerambursabile de la bugetul local
Procedura operationala – Gestiune stocuri
Procedura operationala – Intocmire registru de casa
Procedura operationala – Intocmire situatii financiare
Procedura operationala – Intocmire stat de plata
Procedura operationala – Inventariere elemente de activ si pasiv
Procedura operationala – Inventarierea
Procedura operationala – Inventarierea materiei impozabile
Procedura operationala – Mijloace fixe, obiecte de inventar
Procedura operationala – Raportare situatii financiare
Procedura operationala – Rectificare bugetara
Procedura operationala – Registrul Cartea mare
Procedura operationala – Registrul inventar
Procedura operationala – Registrul jurnal
Procedura operationala – Salarizare
Procedura operationala – State de salarii contabilizare
Procedura operationala – Supervizarea documentelor si activitatilor
Registrul de riscuri – Contabilitate

Fond locativ, asociatii de proprietari
Procedura operationala – Activitatile primariei in relatiile cu asociatiile de proprietari
Procedura operationala – Evidenta, administrare, gestionare, intretinere si exploatare fond locativ
Procedura operationala – Incheiere, actualizare, evidenta si gestionare contracte inchiriere locuinte din fond locativ
Procedura operationala – Repartizare locuinte
Procedura operationala – Vanzare locuinte din fond locativ

Fonduri europene
Procedura operationala – Implementare proiecte

Informatica
Procedura operationala – Administrare site
Procedura operationala – Comunicare si informare prin portalului primariei
Procedura operationala – Sistemul informatic
Procedura operationala – Utilizare registrul electoral

Juridic
Grafic circulatie documente – Juridic
Lista de activitati – Juridic
Obiective specifice – Juridic
Procedura operationala – Emitere opinii juridice
Procedura operationala – In fata instantei de judecata
Procedura operationala – Relatia cu judecatoria pt solutionare dosare din domeniul fond funciar aflate pe rol
Procedura operationala – Reprezentare institutie in instante de judecata
Procedura operationala – Tratare reclamatii
Registrul de riscuri – Juridic

Manager institutie
Procedura operationala – Acordare audiente
Procedura operationala – Asigurare competenta si performanta
Procedura operationala – Asigurare etica si integritate
Procedura operationala – Asigurare informare
Procedura operationala – Asigurare transparenta decizionala
Procedura operationala – Audit intern
Procedura operationala – Comunicarea structurii organizatorice
Procedura operationala – Continuitate activitate
Procedura operationala – Coordonarea activitatii
Procedura operationala – Delegare competente
Procedura operationala – Efectuare reevaluari
Procedura operationala – Efectuarea supravegherii
Procedura operationala – Elaborare proiecte de HCL
Procedura operationala – Exercitare acces liber la informatii de interes public
Procedura operationala – Gestionare si arhivare corespondenta
Procedura operationala – Gestionarea abaterilor
Procedura operationala – Managementul riscului
Procedura operationala – Monitorizarea performantelor
Procedura operationala – Planificarea activitatilor
Procedura operationala – Semnalarea neregularitatilor
Procedura operationala – Separarea atributiilor
Procedura operationala – Stabilire raspundere personal din aparatul de specialitate al primarului
Procedura operationala – Stabilirea atributiilor
Procedura operationala – Stabilirea obiectivelor
Procedura operationala – Strategiile de control

Paza
Lista de activitati – Paza
Obiective specifice – Paza
Procedura operationala – Planul de paza
Registrul riscurilor – Paza

Politie locala
Lista de activitati – Politie locala
Obiective specifice – Politie locala
Procedura operationala – Activitate politist local cu atributii in domeniul circulatiei pe drumurile publice
Procedura operationala – Control comercial
Procedura operationala – Gestionare situatii deosebite
Procedura operationala – Masuri cu caracter corectiv
Procedura operationala – Masuri cu caracter preventiv
Procedura operationala – Ordinea si siguranta publica
Registrul de riscuri – Politie locala

Registratura
Procedura operationala – Organizare si desfasurare sedinte consiliu local
Procedura operationala – Primire si solutionare petitii
Procedura operationala – Registratura
Registrul de riscuri – Registratura

Registru agricol
Grafic circulatie documente – Registru agricol
Lista de activitati – Registru agricol
Obiective specifice – Registru agricol
Procedura operationala – Deschidere noi pozitii in RA si operare modificari intervenite in gospodarii
Procedura operationala – Eliberare adeverinte din registru agricol
Procedura operationala – Eliberare atestate de producator agricol
Procedura operationala – Eliberare titluri de proprietate
Procedura operationala – Gestionare registru agricol
Procedura operationala – Inregistrare contracte de arendare
Procedura operationala – Inregistrare gospodarii, terenuri si a animale in registru agricol
Procedura operationala – Reconstituire drept de proprietate
Procedura operationala – Registru agricol
Registrul de riscuri – Registru agricol

Relatii publice / Secretariat
Grafic circulatie documente – Secretariat
Lista de activitati – Secretariat
Obiective specifice – Secretariat
Procedura operationala – Elaborare, promovare si aprobare Hotarari Consiliu Local
Procedura operationala – Solutionarea cererilor de informatii de interes public

Resurse umane
Grafic circulatie documente – Resurse umane
Lista cu activitati – Resurse umane
Obiective specifice – Resurse Umane
Procedura operationala – Acordarea concediilor de odihna
Procedura operationala – Circuitul documentelor resurse umane
Procedura operationala – Competenta, Constientizare, Instruire
Procedura operationala – Consiliere etica
Procedura operationala – Dosare profesionale functionari publici
Procedura operationala – Elaborare plan ocupare functii publice
Procedura operationala – Elaborarea planului anual de formare profesionala
Procedura operationala – Evaluarea performantelor profesionale ale salariatilor(personalului contractual)
Procedura operationala – Fisa Postului
Procedura operationala – Functii sensibile
Procedura operationala – Incetarea raportului de serviciu
Procedura operationala – Intocmirea pontajului
Procedura operationala – Intocmirea si eliberarea adeverintelor
Procedura operationala – Modificarea raportului de serviciu
Procedura operationala – Numirea functionarilor publici
Procedura operationala – Organizare concurs ocupare posturi
Procedura operationala – Procesul de evaluare a performantelor individuale ale functionarilor publici
Procedura operationala – Procesul de recrutare, selectie, angajare
Procedura operationala – Promovarea functionarilor publici
Procedura operationala – Promovarea personalului, organizarea si desfasurarea examenului de promovare a personalului contractual
Procedura operationala – REVISAL
Procedura operationala – Stabilirea structurii organizatorice
Registrul riscurilor – Resurse umane

SPCLEP
Procedura operationala – Atribuirea, inscrierea si gestionarea CNP
Procedura operationala – Eliberare carte de identitate provizorie
Procedura operationala – Eliberarea primei carti de identitate
Procedura operationala – Eliberarea unei noi carti de identitate
Procedura operationala – Inscrierea mentiunilor de schimbare a numelui si/sau prenumelui intervenite in strainatate
Procedura operationala – Schimbarea numelui si prenumelui pe cale administrativa

SSM
Procedura operationala – Desfasurarea procedurii disciplinare
Procedura operationala – Efectuare instruire pentru asigurarea sanatatii si sigurantei lucratorilor
Procedura operationala – Elaborarea planului strategic
Procedura operationala – Pregatirea si instruirea personalului in SSM
Procedura operationala – Redactarea documentelor
Procedura operationala – Stabilirea fluxului informational

SVSU
Grafic circulatie documente – SVSU
Lista cu activitati – SVSU
Obiective specifice – SVSU
Procedura operationala – Apararea impotriva incendiilor
Procedura operationala – Gestionarea situatiilor de urgenta
Procedura operationala – Intocmirea pontajului SVSU
Procedura operationala – Prevenirea si stingerea incendiilor, protectie civila in situatii de urgenta
Procedura operationala – SVSU
Registrul riscurilor – SVSU

Salubrizare
Procedura operationala – Activitatea de coserit
Procedura operationala – Activitati gospodaresti localitate, intretinere strazi, intretinere spatii verzi
Procedura operationala – Colectarea selectiva a deseurilor
Procedura operationala – Colectarea si administrarea taxei speciale de salubrizare
Procedura operationala – Coordonare activitate de gestionare caini comunitari efectuata de operator prestator de servicii
Procedura operationala – Coordonare activitate deszapezire efectuata de societate specializata
Procedura operationala – Monitorizarea si verificarea activitatii de iluminat public a operatorului prestator de servicii
Procedura operationala – Monitorizarea si verificarea activitatii de salubrizare a operatorului prestator de servicii si de mediu
Procedura operationala – Receptia lucrarilor de salubrizare a strazilor si intretinerea zonelor verzi

Secretar
Grafic circulatie documente – Secretar
Lista de activitati – Secretar
Obiective specifice – Secretar
Procedura operationala – Afisarea la sediul CL a citatiilor emise de diferite grade jurisdictionale
Procedura operationala – Apararea in cazul chemarii in judecata
Procedura operationala – Asistarea minorilor si persoanelor varstnice
Procedura operationala – Asistarea persoanelor interzise
Procedura operationala – Convocarea CL, efectuarea lucrarilor de secretariat
Procedura operationala – Deschiderea procedurii succesorale
Procedura operationala – Emiterea dispozitiilor primarului
Procedura operationala – Organizarea activitatii de inmanare a citatiilor
Procedura operationala – Organizarea arhivei
Procedura operationala – Organizarea conferintelor de presa
Procedura operationala – Participarea la sedintele consiliului local
Procedura operationala – Transparenta si comunicarea
Registrul de riscuri – Secretar

Sofer
Procedura operationala – Completarea foii de parcurs
Procedura operationala – Microbuzul scolar
Procedura operationala – Planificarea activitatii zilnice de transport
Procedura operationala – Testarea starii tehnice

Stare civila
Lista de activitati – Stare civila
Obiective specifice – Stare civila
Procedura operationala – Eliberarea duplicatului certificatului de stare civila
Procedura operationala – Inregistrarea divortului
Procedura operationala – Inregistrarea nasterii
Procedura operationala – Inscriere mentiuni registru stare civila
Procedura operationala – Inscrierea adoptiei, a anularii sau a desfacerii adoptiei
Procedura operationala – Inscrierea mentiunilor privind acordarea sau renuntarea la cetatenia romana
Procedura operationala – Inscrierea recunoasterii sau stabilirii filiatiei
Procedura operationala – Intocmirea actelor de casatorie
Procedura operationala – Intocmirea actelor de deces
Procedura operationala – Reconstituirea si intocmirea ulterioara a actelor de stare civila
Procedura operationala – Rectificarea actelor de stare civila
Procedura operationala – Stare civila
Procedura operationala – Transcrierea actelor de stare civila
Registrul riscurilor – Stare civila

Taxe si impozite
Circuitul documentelor – Taxe si impozite
Lista cu activitati – Taxe si impozite
Obiective specifice – Taxe si impozite
Procedura operationala – Accesul la serviciile disponibile in cadrul sistemului informatic PatrimVen
Procedura operationala – Amanarea si anularea obligatiilor de plata accesorii
Procedura operationala – Comunicare acte administrative fiscale, acte executare si alte acte emise de organ fiscal local
Procedura operationala – Control fiscal anual
Procedura operationala – Declaratii impunere
Procedura operationala – Depunerea declaratiei de impunere pentru cladiri persoane fizice
Procedura operationala – Eliberare certificat fiscal
Procedura operationala – Evaluarea si valorificarea bunurilor sechestrate
Procedura operationala – Incasarea taxelor si impozitelor
Procedura operationala – Inchirierea unor bunuri apartinand domeniului privat
Procedura operationala – Inregistrarea in evidenta a mijloacelor de transport persoane fizice
Procedura operationala – Inregistrarea in evidenta a mijloacelor de transport persoane juridice
Procedura operationala – Inregistrarea in evidenta fiscala a proceselor verbale de contraventie
Procedura operationala – Inregistrarea in evidentele fiscale a cladirilor pentru persoanele juridice
Procedura operationala – Inregistrarea, radierea vehiculelor pentru care nu exista obligatia inmatricularii
Procedura operationala – Insolvabilitatea
Procedura operationala – Instiintare contribuabili privind plata impozitelor/ taxelor datorate bugetului local
Procedura operationala – Intocmirea contractului de inchiriere domeniu public
Procedura operationala – Intocmirea dosarului de executare silita
Procedura operationala – Restituire si compensare taxe sau alte venituri ale bugetului de stat
Procedura operationala – Taxe locale pentru activitati cu impact asupra mediului
Procedura operationala – Urmarire si executare a creantelor
Registrul riscurilor – Taxe si impozite

Urbanism
Grafic circulatie documente – Urbanism si Cadastru
Obiective specifice – Urbanism si Cadastru
Procedura operationala – Autorizatia de construire
Procedura operationala – Autorizatia de functionare
Procedura operationala – Aviz tehnic
Procedura operationala – Disciplina in constructii
Procedura operationala – Eliberarea certificatului de urbanism
Procedura operationala – Nomenclator stradal/adeverinte
Procedura operationala – Regularizarea taxei la autorizatia de construire
Registrul de riscuri – Urbanism

 

DOCUMENTE GENERALE
Anexa 3 – Situatie centralizatoare implementare
Anexa 4.1. – Chestionar de autoevaluare
Anexa 4.2. – Situatia sintetica rezultate autoevaluare
Anexa 4.3. – Raport sistem de control intern managerial
Codul etic si de integritate
Dispozitie Comisia de monitorizare
Dispozitie Numire Consilier Etic
Fisa de implementare Standardul 1
Fisa de implementare Standardul 2
Fisa de implementare Standardul 3
Fisa de implementare Standardul 4
Fisa de implementare Standardul 5
Fisa de implementare Standardul 6
Fisa de implementare Standardul 7
Fisa de implementare Standardul 8
Fisa de implementare Standardul 9
Fisa de implementare Standardul 10
Fisa de implementare Standardul 11
Fisa de implementare Standardul 12
Fisa de implementare Standardul 13
Fisa de implementare Standardul 14
Fisa de implementare Standardul 15
Fisa de implementare Standardul 16
Indicatori de performanta ai standardelor
Procedura de sistem – Arhivarea documentelor la nivel institutional
Procedura de sistem – Audit intern
Procedura de sistem – Avertizorii de integritate
Procedura de sistem – Circuitul documentelor
Procedura de sistem – Comunicarea din oficiu a informatiilor de interes public in format standardizat si deschis si asigurarea transparentei decizionale
Procedura de sistem – Conflictul de interese
Procedura de sistem – Controlul Documentelor
Procedura de sistem – Controlul inregistrarilor
Procedura de sistem – Controlul neconformitatilor
Procedura de sistem – Eliberarea de copii a documentelor din arhiva
Procedura de sistem – Elaborarea procedurilor documentate
Procedura de sistem – Etapele de realizare a procedurilor documentate
Procedura de sistem – Evaluare SCIM
Procedura de sistem – Gestionarea resurselor umane
Procedura de sistem – Incalcarea codului etic
Procedura de sistem – Informare si comunicare privind SCIM
Procedura de sistem – Initiere elaborare revizie si arhivare proceduri formalizate pe activitati
Procedura de sistem – Managementul riscului si elaborare registru riscuri
Procedura de sistem – Modificarea ROF
Procedura de sistem – Modificarea organigramei
Procedura de sistem – Program dezvoltare
Procedura de sistem – Realizare proceduri finalizate pe activitati
Procedura de sistem – Referendum local
Procedura de sistem – Semnalarea neregularitatilor
Procedura de sistem – Semnalarea si tratarea abaterilor
Proces verbal de instruire prinvind SCIM
Program dezvoltare SCIM
Registrul de evidenta a procedurilor de sistem
Registrul de evidenta a procedurilor operationale
Registrul riscurilor
Regulament Comisie SCIM