Structura ghidului

În prima parte a ghidului este prezentat un istoric al evenimentelor de impact care au dus la necesitatea implementării unui nou model de control intern în cadrul organizațiilor private și a celor din sectorul public.

În capitolul următor, sunt prezentate considerentele generale ale sistemului de control intern, respectiv principiile, definirea, modelele și tipurile acestuia.

Pentru o bună înțelegere a modului în care a fost stabilit noul sistem de control intern, sunt prezentate într-un capitol distinct componentele acestuia, astfel cum au fost preluate în Liniile directoare INTOSAI privind Standardele de Control Intern în Sectorul Public.

Modul în care a fost stabilit controlul financiar public intern în legislația națională, este tratat în detaliu, în secțiunea următoare a ghidului.

Cea mai importantă componentă a documentului este cea referitoare la etapele evaluării sistemului de control intern de către auditorii publici externi.

În anexele ghidului se regăsesc toate documentele care fac parte integrantă din ghidul de bună guvernanță, elaborat de Comitetul pentru Standade de Control Intern – INTOSAI și care s-a dorit a fi un îndrumar atât pentru managerii din entitățile publice cât și pentru auditorii publici externi. Acesta cuprinde:

  • INTOSAI GOV 9100 – Linii directoare privind Standardele de Control Intern în Sectorul Public;
  • INTOSAI GOV 9110 – Ghid pentru Raportarea cu privire la Eficacitatea Controalelor Interne: Experiențele SAI-urilor în Implementarea și Evaluarea Controalelor Interne;
  • INTOSAI GOV 9120 – Control Intern – Obținerea unui Fundament pentru Răspundere în cadrul Entităților Publice;
  • INTOSAI GOV 9130 – Informații suplimentare privind Gestionarea Riscului Entității;
  • INTOSAI GOV 9140 – Independența Auditului Intern în Sectorul Public;
  • INTOSAI GOV 9150 – Coordonare și Cooperare între SAI-uri și Auditorii Interni în Sectorul Public.

Unul din materialele de referință pentru controlul financiar public intern este Cartea Galbenă a Comisiei Europene, denumită ”Bine ați Venit în Lumea CFPI”, pe care îl punem la dispoziția auditorilor publici externi.

Related posts